Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019- 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin 257 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte 56 kr
 • Tillegg for tagning og innsending av blodprøver 56 kr
 • Tagning og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og stix av urin (uten legekonsultasjon) 56 kr

 

Du må betale for dette selv om du har frikort, da det ikke omfattes av frikortordningen:

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Spirometri, EKG 91 kr
 • Alle legeattester 300 kr/Førekortattest/full helseattest (Politi m.m.)  800 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser,  enkle elastiske bind m.m. 61 kr
 • Sårsstell/bandasjer varierer fra kr 61-171 kr, ut i fra skadeomfang
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 110 kr

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, vaksiner m.m. etter kostnad.

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon eller e-portal etter ønske fra pasienten 59 kr

Ubenyttede timer som avbestilles senere enn 24 t i forveien må betales i sin helhet 187 kr (+fakturagebyr)