Aktuelt

Informasjon til dr. Linnea Shumba sine pasienter!

Dr. Shumba går ut i svangerskapspermisjon f.o.m. 01.06.2021

Woman carrying baby illustration, iPhone The Emoji Movie Breastfeeding  Mother, Breastfeeding, purple, electronics, child png | PNGWing

 Dr. Jon Tore Leithaug vil fungere som hennes vikar gjennom hele permisjonen.

 

 

 

 

Ang. telefonkonsultasjon/videokonsultasjon og betaling.

På grunn av pandemisituasjonen har legene brukt video/telefon som konsultasjonsform i mange tilfeller. Dette har vært svært nyttig og vil nok fortsette fremover.

Det har imidlertid rådet litt usikkerhet mtp betaling for en slik konsultasjonsløsning. Vær forberedt på at dersom du ønsker at legen skal ringe deg opp, for en samtale om prøvesvar/oppfølging av sm eller lignende, vil det tilkomme en betalingsoppfordring på lik linje med en konsultasjon her på kontoret.

Gjennomføringen av en videokonsultasjon står beskrevet godt litt lenger ned på denne siden og bør leses dersom man ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Hvis det av ulike grunner benyttes telefon i stedet for video vil ofte samme betalingsmåte tas i bruk. (Mobilbetaling, forklares som nevnt litt ned på siden)

Nå som det nylig har vært årsskifte, og mange har ikke lenger frikort, vær derfor oppmerksom på at du da vil motta en slik mobilbetalingsoppfordring etter en telefon/videokonsultasjon.

Dette bare til informasjon for å unngå fremtidige misforståelser :)

 

 Vi vil fortsatt minne om at legekontoret er åpent for alle andre legebesøk som ikke er relatert til corona/influensasymptomer!

Det er alle dager fullt mulig å komme til helsekontroll m/blodprøver eller oppfølgningstime/samtale hos fastlegen din:)

 

ALL PERSONLIG UNDERSØKELSE/PRØVETAKING VED LUFTVEISINFEKSJON MÅ UTFØRES PÅ EGNET STED, EVT  FEBERPOLIKLINIKK.

Oppdatert informasjon om dagens Covid-19 situasjon er å finne på de offentlige nettsidene til Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/ og Helsenorge https://helsenorge.no/ .

Hvis du opplever forkjølelse eller influensasymptomer er anbefalingen uansett at du blir hjemme i første omgang. Ring arbeidsgiver og avtal om egenmelding kan brukes, ved behov for sykemelding kan vi tilby VIDEOKONSULTASJON. I så fall ringer du legekontoret for å avtale tid til en slik samtale med legen.

 

Videokonsultasjon/telefonkonsultasjon

Legegruppen Manglerud tilbyr videokonsultasjon for økt tilgjengelighet for våre pasienter.

Dette koster 155,-/204,-, inntil frikortgrensen. Du mottar en sms fra ConvenePay med betalingsoppfordring etter timen, denne betales innen 24 timer, hvis ikke blir det sendt ut faktura m/gebyr.

Hver enkelt lege benytter tilbudet ved litt forskjellige tidspunkter og tjenesten ivaretar alle krav til sikkerhet og taushetsplikt. Har du en smarttelefon med kamera, mikrofon og internettilgang er dette alt du trenger. Legen din vil sende deg en sms med link for opprettelse av samtale etter avtalt tidspunkt. Du vil bli bedt om å teste kamera og mikrofon samt oppgi noe basisinformasjon på forhånd. Alt er veldig enkelt.

Samtalene er begrenset i tid og kan ikke vare lenger enn 8 minutter. Dette for at legen også skal ha tid til å journalføre i etterkant.

Det er ikke alle medisinske problemstillinger som egner seg for videokonsultasjon, og dersom legen din finner det nødvendig tas du inn til en undersøkelse ved et senere tidspunkt. Sykemeldinger, større attester, foreskrivninger av B-preparater og komplekse medisinske tilstander er eksempler som vanligvis ikke egner seg for video.

Tilbudet er nytt og man må påregne noe startutfordringer:)  Våre helsesekretærer vil være behjelpelig med å sette deg inn på time.

 

Har du tatt blodprøver og lurer på svaret?

Nå kan du lett logge deg inn på hjemmesiden til Fürst og sjekke disse selv!

www.furstpasient.no

Har du spm til dine prøvesvar kontakt kontoret i telefonens åpningstider.

 

Lurer du på hvordan du skal skaffe deg lege hos oss kan du kontakte FASTLEGEKONTORET på telefon, 800 HELSE (800 43573), eller ved å følge lenkene for legebytte på siden HER

Velkommen nye og gamle pasienter!